Grot! To się opłaca

Drodzy Klienci! Specjalnie dla Was przygotowaliśmy Kartę Lojalnościową. Zostań naszym stałym Klientem i otrzymuj co tydzień nowe rabaty. “Grot! To się opłaca” jest wyjątkową kartą, stworzoną z myślą
o konsumentach, którzy lubią mieć swoje wydatki
pod kontrolą. Oszczędzaj razem z Grotem! O szczegóły pytaj sprzedawcę w wybranych Delikatesach Mięsnych Grot w Łodzi, Pabianicach, Tuszynie, Rzgowie, Andrespolu  i w Warszawie.
Do zobaczenia na zakupach!

 

Wzór kart lojalnościowej “Grot! To się płaca”

Karta lojalnościowa obowiązuje w poniższych sklepach

Delikatesy Mięsne Grot
w  Łodzi 
ul. Lutomierska 115 C

Delikatesy Mięsne Grot
w  Łodzi
ul. Odrzańska 1

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi
ul. Opolczyka 15a

Delikatesy Mięsne Grot
w  Łodzi 
ul. Złotno 56

Delikatesy Mięsne Grot
w  Łodzi 
ul. Sądecka 44

Delikatesy Mięsne Grot
w  Łodzi 
ul. Zakładowa 56

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi  
ul. Białostocka 3/5

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi  
ul. Tatrzańska 42/44

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi  
ul. Rydzowa 20

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi  
ul. Zamenhofa 5

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi  
ul. Armii Krajowej 35

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi 

ul. Wysockiego 5  

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi   

ul. 11 Listopada 39B

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi   

ul. Nastrojowa 52

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi   

ul. Pasieczna 2A

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi

ul. Ketlinga 21

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi   

ul. Wyszyńskiego 61

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi   

ul. Przędzalniana 124

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi 

ul. Rojna 1 

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi 

ul. Łagiewnicka 118b

Delikatesy Mięsne Grot
Nowosolna 
ul. Rynek Nowosolna 8

Delikatesy Mięsne Grot
Andrespol 
ul. Rokicińska 125

 

Delikatesy Mięsne Grot
w Gałkowie Małym   
ul. Brzezińska 2

Delikatesy Mięsne Grot
w Rzgowie
Pl. 500lecia 5

Delikatesy Mięsne Grot
w Tuszynie 
ul. Jagiełły 9

Delikatesy Mięsne Grot
w Tuszynie  
ul. 3-go maja 22

Smaki Regionu
w Pabianicach
ul. Zamkowa 36 

Delikatesy Mięsne Grot
w Aleksandrowie   

ul. Wojska Polskiego 42

Delikatesy Mięsne Grot
w Konstantynowie Łódzkim

ul. Zgierska 11

Delikatesy Mięsne Grot
w Zgierzu   

ul. Gałczyńskiego 32d

Delikatesy Mięsne Grot
w Zgierzu   

ul. Aleksandrowska 13/15

Delikatesy Mięsne Grot
w Zgierzu   

ul. Tuwima 20

Delikatesy Mięsne Grot
w Sieradzu   

ul. Polna 15b

Delikatesy Mięsne Grot
w Zduńskiej Woli   

ul. Łaska 77

Delikatesy Mięsne Grot
w Częstochowie  

ul. Marysia 76/ Idzikowskiego

Delikatesy Mięsne Grot
w Częstochowie  

ul. Kiedrzyńska 134 paw 59 

Delikatesy Mięsne Grot
w Opolu  

ul. Kilecka 12 

 

Delikatesy Mięsne Grot
w Warszawie 
ul. Czumy 3B

Delikatesy Mięsne Grot
w Warszawie  
ul. Rakowiecka 1/3

Delikatesy Mięsne Grot
w Babicach Nowych 
ul. Warszawska 195

Delikatesy Mięsne Grot
Warszawa 
ul. Wiolinowa 14

Delikatesy Mięsne Grot
w Warszawie 

ul. Dereniowa 10

Delikatesy Mięsne Grot
w Warszawie 

ul. Belgradzka 46

Delikatesy Mięsne Grot
w Warszawie 
ul. Lasek Brzozowy 12a

Delikatesy Mięsne Grot
w Warszawie 

ul. K. E.N. 83

REGULAMIN

PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO  –

GROT! TO SIĘ OPŁACA

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Programu lojalnościowego „GROT! To się opłaca” jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” J. Grot Sp. j., adres: 95-030 Rzgów, Starowa Góra, ul. Zakładowa 3/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010548, NIP 729-010-88-66, BDO 000083313.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału i korzystania z Programu lojalnościowego „GROT! To się opłaca”, zwanego dalej Programem oraz karty lojalnościowej.
 3. Program skierowany jest do osób fizycznych które ukończyły 18 lat, będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kc (tj. do osób fizycznych dokonujących zakupów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub zawodową) i ma na celu nagradzanie ich lojalności poprzez umożliwienie skorzystania z rabatu za towary zakupione w sklepach Organizatora wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, objętych ofertą rabatową skierowaną do uczestników Programu. Sklepy objęte Programem będą oznaczone w odpowiedni sposób.
 1. Szczegółowe warunki korzystania z Karty na potrzeby danej akcji lojalnościowej każdorazowo zostaną określone w regulaminie tej akcji. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie danej akcji zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Towary objęte rabatami w ramach Programu będą oznaczone w odpowiedni sposób.
 • 2. Wydanie karty lojalnościowej oraz zasady korzystania z Karty
 1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć w jednym ze sklepów objętych Programem (wskazanych w Załączniku nr 1) pracownikowi przy stanowisku kasowym. Po złożeniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje nieodpłatnie Kartę, która zostanie aktywowana niezwłocznie po wpisaniu danych z formularza do systemu. Formularz obejmuje podanie przez Klienta danych w zakresie wskazania płci, przedziału wieku, kodu pocztowego miejsca zamieszkania.
 2. Karta jest  kartą na okaziciela. Każda Karta posiada własny, zindywidualizowany numer. Kartąmoże posługiwać się wyłącznie jej posiadacz. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i jego złożenie u Organizatora oznacza zapoznanie się przez Klienta z  treścią Regulaminu i akceptację przez Klienta treści tegoż Regulaminu.
 1. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania (osobiście) pracownika Wystawcy o fakcie utraty Karty w celu jej zablokowania. Blokady Karty dokonuje pracownik Wystawcy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o utracie Karty.
 2. W przypadku zniszczenia Karty, warunkiem uzyskania nowej Karty jest zwrot zniszczonej Karty.
 1. Karta upoważnia do korzystania z oferty rabatowej przygotowanej tylko dla posiadaczy Karty, o których informacja będzie pojawiała się w sklepach wskazanych w Załączniku nr 1.

 

 • 3. Zasady korzystania z Karty Lojalnościowej
 1. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie jest fizyczne okazanie Karty. Możliwość dokonania zakupu towarów objętych ofertą rabatową następuje w chwili zeskanowania Karty w kasie po zeskanowaniu zakupów, przed zakończeniem paragonu.
 2. Rabaty skierowane do posiadaczy Karty nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi.
 3. Klient posiadający Kartę Dużej Rodziny ( wojewódzka, gminna, powiatowa) lub Kartę Seniora może, wg swojego wyboru, skorzystać z posiadanej Karty Dużej Rodziny, Karty Seniora albo z GROT Karta Lojalnościowa. Nie można łączyć w ramach jednego paragonu rabatów wynikających z Karty Wielkiej Rodziny i Karty Seniora oraz z GROT Karta Lojalnościowa.
 4. Kartanie jest kartą kredytową ani płatniczą. Rabatów nie można wymienić na gotówkę.
 5. Karta ważna jest do momentu, aż Wystawca Karty nie poinformuje o jej wycofaniu bądź zamianie na inną kartę.
 6. Karta uszkodzona nie będzie honorowana.
 7. Za wystawienie duplikatu Karty nie jest pobierana opłata.
 8. Z tytułu korzystania z Karty Wystawca nie pobiera od Klienta żadnych opłat lub wynagrodzenia.

 

 • 4. Klauzula informacyjna
 1. Administratorem danych osobowych jest Wystawca Karty, tj. ZPM „GROT” Sp. j. , adres: 95-030 Rzgów, Starowa Góra, ul. Zakładowa 3/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010548, NIP 729-010-88-66.
 2. Podczas rejestracji Klient podaje dane wskazane w § 2 ust. 1, które ze względu na stopień ogólności nie pozwalają na zidentyfikowanie osoby posługującej się daną Kartą. Podczas korzystania z Karty Wystawca zapisuje i gromadzi o Klientach takie informacje jak:

– sklep, w którym dokonano zakupów

– zakupione towary

– godzina dokonywania zakupów

– rodzaj użytego środka płatniczego

 1. Poprzez przyporządkowanie dokonanych zakupów do Karty Wystawca ma możliwość przeprowadzenia analizy poziomu sprzedaży poszczególnych towarów oferowanych w sklepach Wystawcy w zależności od płci, wieku i miejsca zamieszkania Klienta.
 2. W przypadku, gdy Klient dokona przy użyciu Karty zakupów, a następnie do tego paragonu zostanie wystawiona faktura, Wystawca uzyskuje dane osobowe Klienta korzystającego z Karty, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Wystawcę danych osobowych Klienta, dla którego została wystawiona faktura, zawarta jest w załączniku nr 3.
 • 5. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Karty może składać na piśmie w sklepie wskazanym w Załączniku nr 1, w siedzibie Wystawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@zpmgrot.pl , w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji zakupu. Reklamacja składana w trybie niniejszego paragrafu może dotyczyć wyłącznie wysokości udzielanych rabatów. Zwrot lub reklamacja zakupionego towaru następuje na zasadach ogólnych. Klient składając reklamację podaje imię, nazwisko i adres do korespondencji, a w przypadku korespondencji składanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, również adres e-mail. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Wystawcę danych osobowych Klienta, który złożył reklamację, zawarta jest w załączniku nr 4.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Odpowiedź na złożoną reklamację jest udzielana  za pośrednictwem środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia.
 3. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji Wystawca niezwłocznie, w żadnym wypadku nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej złożenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację i wezwie do uzupełnienia złożonej reklamacji w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma wzywającego do uzupełnienia zgłoszonej reklamacji. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt.2 powyżej liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji. Decyzja Wystawcy w przedmiocie rozpatrzenia wniesionej reklamacji jest ostateczna.  
 • 6. REZYGNACJA Z KARTY

 

 1. Klient może w każdym czasie, bez ponoszenia odpowiedzialności zrezygnować z Karty. Rezygnacji z Karty dokonać można poprzez wysłanie listu poleconego na adres Wystawcy lub za pośrednictwem emaila na adres marketing@zpmgrot.pl
 2. Rezygnacja z Karty oznacza jej dezaktywację. Dezaktywacja Karty jest równoznaczna z rezygnacją wykorzystania Karty na potrzeby wszystkich akcji rabatowych.
 3. Wystawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z funkcjonowania Kart w całości lub części, w każdym czasie za uprzednim powiadomieniem co najmniej 7 dni przed zakończeniem ich funkcjonowania, ze skutkiem na dzień przypadający po upływie okresu 7 dni. Informacja o zakończeniu funkcjonowania Kart ogłoszona zostanie w sklepie Wystawcy wskazanym w  § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu oraz na stronie www.zpmgrot.pl/kartalojalnosciowa
 4. Wzór formularza zgłoszeniowego Karty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w formie pisemnej. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia zmiany poprzez wywieszenie informacji w sklepach, o których mowa w Załączniku nr 1, w siedzibie Wystawcy oraz na stronie www.zpmgrot.pl/kartalojalnosciowa . Dokładna data wejścia w życie zmian zostanie każdorazowo wskazana w powiadomieniu.
 1. Regulamin (oraz jego zmiany) udostępniany jest do wglądu w sklepach, o których mowa w Załączniku nr 1, w siedzibie Wystawcy oraz na stronie www.zpmgrot.pl/kartalojalnosciowa
 2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe merytorycznie przepisy powszechnie obowiązujące.
 3. W przypadku ewentualnych sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami regulaminów poszczególnych akcji rabatowych, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminów poszczególnych akcji.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.02. 2020r. do odwołania.

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

WYKAZ SKLEPÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM LOJALNOŚCIOWYM  „GROT KARTA LOJALNOŚCIOWA”:

 

 1. Pabianice ul. Zamkowej 36
 2. Rzgów, Pl. 500 – lecia nr 5
 3. Tuszyn ul. Jagiełły 9
 4. Nowosolna, Rynek Nowosolna 8
 5. Łódź, ul. Odrzańska 1
 6. Łódź, ul. Sądecka 44
 7. Warszawa, ul. Czumy 3B
 8. Warszawa, ul. Rakowiecka 1/3
 9. Babice Nowe, ul. Warszawska 195
 10. Warszawa, ul. Wiolinowa 14
 11. Łódź, ul. Zakładowa 56
 12. Łódź, ul. Opolczyka 15a
 13. Łódź, ul. Złotno 56
 14. Andrespol, ul. Rokicińska 125
 15. Łódź, ul. Lutomierska 115 C
 16. Warszawa, ul. Lasek Brzozowy 12a
 17. Łódź, ul. Tatrzańska 42/44
 18. Łódź, ul. Białostocka 3/5
 19. Łódź, ul. Zamenhofa 5
 20. Łódź, ul. Rydzowa 20
 21. Łódź, ul. Armii Krajowej 35
 22. Tuszyn, ul. 3-go maja 22
 23. Łódź, ul Wysockiego 5
 24. Łódź, ul. 11 Listopada 39B
 25. Gałków Mały ul. Brzezińska 2
 26.  Łódź, ul. Nastrojowa 52
 27. Sieradz ul. Polna 15 b
 28. Zduńska Wola ul. Łaska 77
 29. Łódź, ul.Pasieczna 2 a
 30.  Łódź, ul. Wyszyńskiego 61
 31. Łódź, ul. Przędzalniana 124
 32. Zgierz, ul Aleksandrowska 13/15
 33. Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska polskiego 42
 34. Częstochowa ul. Marysia 76/Idzikowskiego
 35. Częstochowa ul. Kiedrzyńska 134 CH Promenada pawilon 59
 36. Opole, ul. Kielecka 12
 37. Łódź, ul. Ketlinga 21
 38. Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 11
 39. Warszawa ul. Belgradzka 46
 40. Warszawa ul. Dereniowa 10
 41. Warszawa ul. K.E.N. 83
 42. Łódź, ul. Rojna 1 
 43. Łódź,ul. Łagiewnicka 118b

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA

 

 

PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO  „GROT KARTA LOJALNOŚCIOWA”

 

 1. Numer karty: ……………………………………………………………..
 2. Płeć uczestnika programu:

□ kobieta

□ mężczyzna

 1. Przedział wiekowy uczestnika programu:

□  18-30

□  31-40

□  41-55

□  56 – 65

□   powyżej 65 roku życia

 1. kod miejsca zamieszkania: ……………………………….