Grot! To się opłaca

Drodzy Klienci! Specjalnie dla Was przygotowaliśmy Kartę Lojalnościową. Zostań naszym stałym Klientem i otrzymuj co tydzień nowe rabaty. „Grot! To się opłaca” jest wyjątkową kartą, stworzoną z myślą
o konsumentach, którzy lubią mieć swoje wydatki
pod kontrolą. Oszczędzaj razem z Grotem! O szczegóły pytaj sprzedawcę w wybranych Delikatesach Mięsnych Grot w Łodzi, Pabianicach, Tuszynie, Rzgowie, Andrespolu,  Warszawie,  Lesznowoli,  Zgierzu oraz w Sieradzu, Zduńskiej Woli.

Do zobaczenia na zakupach!

Wzór kart lojalnościowej „Grot! To się płaca”

Karta lojalnościowa obowiązuje w poniższych sklepach

Delikatesy Mięsne Grot
w  Łodzi 
ul. Lutomierska 115 C

Delikatesy Mięsne Grot
w  Łodzi
ul. Odrzańska 1

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi
ul. Opolczyka 15a

Delikatesy Mięsne Grot
w  Łodzi 
ul. Złotno 56

Delikatesy Mięsne Grot
w  Łodzi 
ul. Sądecka 44

Delikatesy Mięsne Grot
w  Łodzi 
ul. Zakładowa 56

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi 

ul. Olimpijska 1

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi  
ul. Armii Krajowej 35

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi   

ul. 11 Listopada 39B

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi   

ul. Nastrojowa 52

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi   

ul. Pasieczna 2A

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi

ul. Ketlinga 21

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi   

ul. Wyszyńskiego 61

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi   

ul. Przędzalniana 124

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi 

ul. Rojna 1 

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi 

ul. Łagiewnicka 118b

Delikatesy Mięsne Grot
w Rąbieniu 

ul. Pańska 2

Stoisko Mięsne Grot
w Łodzi 

ul. Bałucki Rynek 1

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi 

ul. Sporna 72

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi  
ul. Zamenhofa 5

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi 

ul. Kurczaki 57

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi 

ul. Kongresowa 34

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi 

ul. Bartoka 69

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi 

ul Bratysławska 8a

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi 

ul. Rzgowska 219

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi 

ul Łanowa 85

 

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi  
ul. Rydzowa 20

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi ul. Stalowa 61b 

 

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi  
ul. Tatrzańska 42/44

Delikatesy Mięsne Grot
w Łodzi
ul. Kopcińskiego 26

Delikatesy Mięsne Grot
w Starowej Górze 

ul. Centralna 40

Delikatesy Mięsne Grot
w Nowosolnej
ul. Rynek Nowosolna 8

Delikatesy Mięsne Grot
w Andrespolu  
ul. Rokicińska 125

 

Delikatesy Mięsne Grot
w Radomsku  
ul. Leszka Czarnego 18

Delikatesy Mięsne Grot
w Rzgowie
Pl. 500lecia 5

Delikatesy Mięsne Grot
w Tuszynie 
ul. Jagiełły 9

Delikatesy Mięsne Grot
w Tuszynie  
ul. 3-go maja 22

Delikatesy Mięsne Grot
w Zgierzu   

ul. Aleksandrowska 13/15

Delikatesy Mięsne Grot
w Zgierzu   

ul. Tuwima 20

Delikatesy Mięsne Grot
w Bełchatowie   
ul. Św. Barbary 1 

Delikatesy Mięsne Grot
w Bełchatowie   
ul. Wojska Polskiego 23

Delikatesy Mięsne Grot
w Bełchatowie   
ul. Wyszyńskiego 15H

Delikatesy Mięsne Grot
w Sieradzu   

ul. Polna 15b

Delikatesy Mięsne Grot
w Zduńskiej Woli   

ul. Łaska 77

Delikatesy Mięsne Grot

w Warszawie   

ul. K.E.N. 83

Delikatesy Mięsne Grot
w Warszawie 
ul. Sonaty 5

Delikatesy Mięsne Grot
w Lesznowoli/Magdalence 

ul. Słoneczna 314

Delikatesy Mięsne Grot
w Warszawie 

ul. Powstańców Śląskich 106b

 

Delikatesy Mięsne Grot
w Warszawie 
ul. Czumy 3B

Delikatesy Mięsne Grot
w Warszawie  
ul. Rakowiecka 1/3

Delikatesy Mięsne Grot
w Babicach Nowych 
ul. Warszawska 195

Delikatesy Mięsne Grot
w Warszawie  
ul. Wiolinowa 14

Delikatesy Mięsne Grot
w Warszawie 

ul. Dereniowa 10

Delikatesy Mięsne Grot
w Warszawie 

ul. Belgradzka 46

Delikatesy Mięsne Grot
w Warszawie 
ul. Lasek Brzozowy 12a

Delikatesy Mięsne Grot
w Opolu
ul. 1 maja 24

Delikatesy Mięsne Grot
w Opolu
ul. Niemodlińska 23/6

Smaki Regionu
w Pabianicach  
ul. Zamkowa 36

Delikatesy Mięsne Grot
w Konstantynowie Łódzkim
ul. Zgierska 11

Delikatesy Mięsne Grot
w Starej Iwicznej 

ul. Tukanów 12 lok.U13

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO GROT Sp. z o.o.

informuje o zmianie Regulaminu Programu Lojalnościowego  GROT! TO SIĘ OPŁACA.

 

Na podstawie § 7 ust. 1 zmianie ulega Regulaminu  Programu Lojalnościowego  GROT!
TO SIĘ OPŁACA –
 w  § 3 skreśla się pkt 3. Zmiana regulaminu
wchodzi w życie z dniem 20.04.2022r.

Poniżej
tekst jednolity regulaminu
Programu Lojalnościowego  GROT!
TO SIĘ OPŁACA uwzględniający powyższą zmianę.

 

§ 1.
Postanowienia ogólne

 

1.     
Organizatorem
Programu lojalnościowego „GROT! To się opłaca” jest
Zakład Przetwórstwa
Mięsnego „GROT” Sp. z o.o., adres: 95-030 Rzgów, Starowa Góra, ul. Zakładowa 3/7,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy -Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000933810, NIP 729-010-88-66, BDO 000083313,
kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł opłacony w całości.

2.     
Niniejszy
Regulamin określa zasady udziału i korzystania z
Programu lojalnościowego „GROT! To się opłaca”, zwanego dalej Programem
oraz karty lojalnościowej.

3.     
Program skierowany
jest do osób fizycznych które ukończyły 18 lat, będących konsumentami w
rozumieniu art. 22¹ kc (tj. do osób fizycznych dokonujących zakupów
niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez tę osobę działalnością
gospodarczą lub zawodową) i ma na celu nagradzanie ich lojalności poprzez
umożliwienie skorzystania z rabatu za towary zakupione w sklepach Organizatora
 wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego
regulaminu,
objętych
ofertą rabatową skierowaną do uczestników Programu. Sklepy objęte Programem będą
oznaczone.

 1. Szczegółowe
  warunki korzystania z Karty na potrzeby danej akcji lojalnościowej
  każdorazowo zostaną określone w regulaminie tej akcji. W sprawach
  nieuregulowanych w regulaminie danej akcji zastosowanie znajdują
  postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Towary
  objęte rabatami w ramach Programu będą oznaczone.

 

§ 2. Wydanie
karty lojalnościowej oraz  zasady korzystania
z Karty

 

1.     
W
celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić formularz
zgłoszeniowy i złożyć w jednym ze sklepów objętych Programem (wskazanych w Załączniku
nr 1) pracownikowi przy stanowisku kasowym.
Po złożeniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje
nieodpłatnie
Kartę, która zostanie  aktywowana niezwłocznie po wpisaniu danych z
formularza do systemu. Formularz obejmuje podanie przez Klienta danych w
zakresie wskazania płci, przedziału wieku, kodu pocztowego miejsca zamieszkania.

2.      Karta jest 
kartą na okaziciela. Każda Karta posiada własny, zindywidualizowany numer. Kartą może posługiwać się wyłącznie jej posiadacz. Wypełnienie
formularza zgłoszeniowego i jego złożenie u Organizatora oznacza zapoznanie się
przez Klienta z  treścią Regulaminu i akceptację
przez Klienta treści tegoż Regulaminu.

 1. Klient jest
  zobowiązany do niezwłocznego poinformowania (osobiście) pracownika Wystawcy
  o fakcie utraty Karty w celu jej zablokowania. Blokady Karty dokonuje pracownik
  Wystawcy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o utracie Karty.
 2. W
  przypadku zniszczenia Karty, warunkiem uzyskania nowej Karty jest zwrot
  zniszczonej Karty.

5.     
Karta upoważnia do korzystania
z oferty rabatowej przygotowanej tylko dla posiadaczy
Karty, o których informacja będzie pojawiała się w sklepach wskazanych w
Załączniku nr 1.

 

 

 

§ 3. Zasady korzystania
z Karty Lojalnościowej

 

1.      Warunkiem uzyskania rabatu przy
zakupie jest fizyczne okazanie Karty.
Możliwość dokonania zakupu towarów
objętych ofertą rabatową następuje w chwili zeskanowania Karty w kasie po
zeskanowaniu zakupów, przed zakończeniem paragonu.

2.      Rabaty skierowane do posiadaczy
Karty nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi.

3.      Karta nie
jest kartą kredytową ani płatniczą. Rabatów nie można wymienić na gotówkę.

4.      Karta ważna
jest do momentu, aż Wystawca Karty nie poinformuje o jej wycofaniu bądź zamianie
na inną kartę.

5.      Karta uszkodzona
nie będzie honorowana.

6.      Za wystawienie duplikatu Karty
nie jest pobierana opłata.

7.      Z tytułu korzystania z Karty Wystawca
nie pobiera od Klienta żadnych opłat lub wynagrodzenia.

 

§ 4. Klauzula informacyjna

1.     
Administratorem
danych osobowych jest Wystawca Karty, tj.
Zakład Przetwórstwa Mięsnego  „GROT” J.Grot Sp. j. , adres: 95-030 Rzgów,
Starowa Góra, ul. Zakładowa 3/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010548, NIP 729-010-88-66.

2.     
Podczas
rejestracji Klient podaje dane wskazane w § 2 ust. 1, które ze względu na
stopień ogólności nie pozwalają na zidentyfikowanie osoby posługującej się daną
Kartą. Podczas korzystania z Karty Wystawca zapisuje i gromadzi o Klientach
takie informacje jak:

– sklep, w którym dokonano zakupów

– zakupione towary

– godzina
dokonywania zakupów

– rodzaj użytego
środka płatniczego

3.     
Poprzez
przyporządkowanie dokonanych zakupów do Karty Wystawca  ma możliwość przeprowadzenia
analizy poziomu sprzedaży poszczególnych
towarów oferowanych w sklepach Wystawcy w zależności od płci, wieku i miejsca
zamieszkania Klienta.

4.     
W
przypadku, gdy Klient dokona przy użyciu Karty zakupów, a następnie do tego paragonu
zostanie wystawiona faktura, Wystawca uzyskuje dane osobowe Klienta korzystającego
z Karty, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP. Pełna informacja dotycząca
przetwarzania przez Wystawcę danych osobowych Klienta, dla którego została
wystawiona faktura, zawarta jest w załączniku nr 3.

 

§ 5. TRYB
SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Karty można składać
  na piśmie w sklepie wskazanym w Załączniku nr 1, w siedzibie Wystawcy lub
  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@zpmgrot.pl, w
  terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji zakupu. Reklamacja składana w
  trybie niniejszego paragrafu może dotyczyć wyłącznie wysokości udzielanych
  rabatów. Zwrot lub reklamacja zakupionego towaru następuje na zasadach ogólnych.
  Klient składając reklamację podaje imię, nazwisko i adres do
  korespondencji, a w przypadku korespondencji składanej za pośrednictwem
  poczty elektronicznej, również adres e-mail.
  Pełna
  informacja dotycząca przetwarzania przez Wystawcę danych osobowych
  Klienta, który złożył reklamację, zawarta jest w załączniku nr 4.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od
  daty wpłynięcia. Odpowiedź na złożoną reklamację jest udzielana  za
  pośrednictwem środka komunikacji jaki
  został wykorzystany do jej zgłoszenia
  .
 3. W przypadku konieczności uzupełnienia
  reklamacji Wystawca niezwłocznie, w żadnym wypadku nie później jednak niż
  przed upływem 14 dni od dnia jej złożenia, powiadomi o tym osobę
  składającą reklamację i wezwie do uzupełnienia złożonej reklamacji w terminie
  7 dni od daty doręczenia pisma wzywającego do uzupełnienia zgłoszonej reklamacji.
  W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt.2 powyżej liczony jest od dnia
  złożenia uzupełnionej reklamacji. Decyzja Wystawcy w przedmiocie
  rozpatrzenia wniesionej reklamacji jest ostateczna.
    

 

§ 6. REZYGNACJA Z
KARTY

 

 1. Klient
  może w każdym czasie, bez ponoszenia odpowiedzialności zrezygnować z Karty.
  Rezygnacji z Karty dokonać można poprzez wysłanie listu poleconego na
  adres Wystawcy lub za pośrednictwem emaila na adres
  marketing@zpmgrot.pl
 2. Rezygnacja
  z Karty oznacza jej dezaktywację. Dezaktywacja Karty jest równoznaczna z
  rezygnacją wykorzystania Karty na potrzeby wszystkich akcji rabatowych.
 3. Wystawca
  zastrzega sobie prawo do rezygnacji z funkcjonowania Kart w całości lub
  części, w każdym czasie za uprzednim powiadomieniem co najmniej 7 dni przed
  zakończeniem ich funkcjonowania, ze skutkiem na dzień przypadający po
  upływie okresu 7 dni. Informacja o zakończeniu funkcjonowania Kart ogłoszona
  zostanie w sklepie Wystawcy wskazanym w  
  § 1 ust. 3 niniejszego
  Regulaminu
  oraz na
  stronie www.zpmgrot.pl/kartalojalnosciowa
 4. Wzór
  formularza zgłoszeniowego Karty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 7. POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

 

 1. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
  Zmiana
  niniejszego Regulaminu następuje w formie pisemnej. Zmiany w Regulaminie
  wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia
  zmiany poprzez wywieszenie informacji w sklepach, o których mowa w
  Załączniku nr 1, w siedzibie Wystawcy oraz na stronie
  www.zpmgrot.pl/kartalojalnosciowa
  .
  Dokładna
  data wejścia w życie zmian zostanie każdorazowo wskazana w powiadomieniu.

2.      Regulamin (oraz jego zmiany)
udostępniany jest do wglądu w sklepach, o których mowa w Załączniku nr 1, w
siedzibie Wystawcy oraz na stronie www.zpmgrot.pl/kartalojalnosciowa

3.      W sprawach nieregulowanych
niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe
merytorycznie przepisy powszechnie obowiązujące.

4.      W przypadku ewentualnych sprzeczności
pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami regulaminów
poszczególnych akcji rabatowych, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminów
poszczególnych akcji.

5.      Regulamin
wchodzi w życie z dniem 12.02.2020r. do odwołania.

  

 

 

ZAŁĄCZNIK NR
1

WYKAZ
SKLEPÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM LOJALNOŚCIOWYM  „GROT KARTA LOJALNOŚCIOWA”:

 

 

 1. Pabianice ul. Zamkowa 36
 2. Rzgów, Pl. 500 – lecia nr 5
 3. Tuszyn ul. Jagiełły 9
 4. Nowosolna, Rynek Nowosolna 8
 5. Łódź, ul. Odrzańska 1
 6. Łódź, ul. Sądecka 44
 7. Warszawa, ul. Czumy 3B
 8. Warszawa, ul. Rakowiecka 1/3
 9. Babice Nowe, ul. Warszawska 195
 10. Warszawa, ul. Wiolinowa 14
 11. Łódź, ul. Zakładowa 56
 12. Łódź, ul. Opolczyka 15a
 13. Łódź, ul. Złotno 56
 14. Andrespol, ul. Rokicińska 125
 15. Łódź, ul. Lutomierska 115 C
 16. Warszawa, ul. Lasek Brzozowy 12a
 17. Łódź, ul. Tatrzańska 42
 18. Łódź, ul. Zamenhofa 5
 19. Łódź, ul. Rydzowa 20
 20. Łódź, ul. Armii Krajowej 35
 21. Tuszyn, ul. 3-go maja 22
 22. Łódź, ul. 11 Listopada 39B
 23.  Łódź, ul. Nastrojowa 52
 24. Sieradz ul. Polna 15 b
 25. Zduńska Wola ul. Łaska 77
 26. Łódź, ul. Pasieczna 2 a
 27. Łódź, ul. Wyszyńskiego 61
 28. Łódź, ul. Przędzalniana 124
 29. Zgierz, ul Aleksandrowska 13/15
 30. Zgierz, ul. Tuwima
 31. Łódź, ul. Ketlinga 21
 32. Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 11
 33. Warszawa ul. Belgradzka 46
 34. Warszawa ul. Dereniowa 10
 35. Warszawa ul. K.E.N. 83
 36. Łódź, ul. Rojna 1 
 37. Łódź, ul. Łagiewnicka 118b
 38. Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 106B
 39. Rąbień, ul. Pańska 2
 40. Łódź, ul. Bartoka 69
 41. Łódź, ul Sporna 72
 42. Łódź, Kurczaki 57
 43. Łódź, ul Kongresowa 34
 44. Łódź, ul. Olimpijska 1
 45. Łódź, ul. Bałucki Rynek 1
 46. Łódź, ul. Bratysławska 8a
 47. Lesznowola ul. Słoneczna 31
 48. Łódź, ul. Łanowa 85
 49. Łódź, ul. Rzgowska 221
 50. Warszawa, ul. Sonaty 5
 51. Łódź, ul. Kopcińskiego 26
 52. Bełchatów ul. Św. Barbary1 
 53. Bełchatów ul. Wojska Polskiego23
 54. Bełchatów ul. Wyszyńskiego 15H
 55. Starowa Góra ul. Centralna 40
 56. Radomsko, ul. Leszka Czarnego 18
 57. Łódź, ul. Stalowa 61b
 58. Opole ul. 1maja 23
 59. Opole ul. Niemodlińska 23/6
 60. Gałków Mały ul. Brzezińska 2 
 61. Stara Iwiczna ul. Tukanów 12 lok U13



 62.  

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA

 

PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO  „GROT
KARTA LOJALNOŚCIOWA”

1.     
Numer
karty: ……………………………………………………………..

2.     
Płeć
uczestnika programu: 

□ kobieta

□ mężczyzna

3.     
Przedział
wiekowy uczestnika programu:

□  18-30

□  31-40

□ 
41-55

□ 
56 – 65

□  
powyżej 65 roku życia

    
4. kod miejsca zamieszkania: ……………………………….