DOFINANSOWANIA

Informacja o realizacji zadania:

„Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „GROT” J. Grot spółka jawna”

Projekt dofinansowany ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki.

www.zainwestujwekologie.pl

Całkowita wartość zadania: 690 000,00 zł.

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 647 000,00 zł.

W ramach zadania została zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 108kW na dachu budynku Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „GROT” J. Grot sp. j. w Starowej Górze.