„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu

Promocję produktów wytwarzanych przez grupę producentów (Kaszanka Grotowska cienka grill, Kielbasa Grotowska z szynki, Szynka z beczki Grotowskiej, Kielbasa żywiecka Grotowska, Karkówka Grotowska wieprzowa, Kielbasa krucha z Karkonoszy, Kielbasa krakowska z Karkonoszy, Szynka pieczona z Karkonoszy, Kielbasa pieczona z Karkonoszy) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone (System Gwarantowanej Jakości i Żywności QAFP) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.2.Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producen- tów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowane / przewidywane wyniki operacji:

Promocja i upowszechnienie wiedzy o System Gwarantowanej Jakości i Żywności QAFP oraz o produktach takich jak: Kaszanka Grotowska cienka grill, Kiełbasa Grotowska z szynki, Szynka z beczki Grotowskiej, Kiełbasa żywiecka Grotowska, Karkówka Grotowska wieprzowa, Kiełbasa krucha z Karkonoszy, Kiełbasa krakowska z Karkonoszy, Szynka pieczona z Karkonoszy, Kiełbasa pieczona z Karkonoszy.