ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU

POLITYKA JAKOŚCI

 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” J. Grot sp. j. cały swój wysiłek kieruje na stałą poprawę jakości swoich produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego, poprzez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach Zakładu.

 

Świadome, etyczne i odpowiedzialne przestrzeganie przez naszych pracowników zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej oraz systemu HACCP ma wpływ na wzrost zaufania naszych Klientów do produkowanych przez nas wyrobów.

 

Trwałe relacje z naszymi Dostawcami sprawiają, że wyroby gotowe produkowane są zgodnie z wymaganiami prawa żywnościowego, z surowców o wysokiej, powtarzalnej jakości.

 

Politykę jakości i bezpieczeństwa żywności realizujemy konsekwentnie również poprzez:

  • Doskonalenie zasobów infrastruktury i technologii wytwarzania
  • Zapewnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
  • Dbałość o aspekty środowiskowe prowadzonej działalności, zgodne z obowiązującym prawem
  • Wprowadzenie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. standardu IFS v. 6

 

Pion zarządzający firmą zapewnia, że polityka jakości i bezpieczeństwa żywności jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana we wszystkich obszarach obowiązywania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

 

Jednocześnie jesteśmy przekonani, ze dbając o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów systematycznie poszerzamy grono klientów, którzy identyfikują naszą firmę z pozycją niezawodnego i godnego zaufania partnera.

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Ważnym elementem polityki Zakładu Przetwórstwa Mięsnego ,,GROT” jest stałe dążenie do ograniczania szkodliwego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Zakład spełnia wymagania ustaw i przepisów z zakresu ochrony środowiska, przestrzegając ustalonych w nich limitów.

 

Kierując się poczuciem społecznej odpowiedzialności i troski o naszą „matkę – ziemię” aktywnie działamy na rzecz ochrony środowiska. W zakładzie wprowadzony został obowiązek segregacji odpadów mający na celu odzyskanie surowców wtórnych. Zużyty olej roślinny przekazywany jest odpowiednim firmom, które wykorzystują go do produkcji biopaliwa. Z kolei ścieki powstające w zakładzie w procesie produkcji, oczyszczamy w  zakładowej oczyszczalni ścieków. W styczniu 2015 roku na dachu firmy uruchomiona została instalacja fotowoltaiczna, która jako odnawialne źródło energii nie generuje zanieczyszczenia powietrza (zerowa emisja gazów cieplarnianych).

 

Zatem jak widać na powyższych przykładach, polityka ochrony środowiska dla zarządu zakładu stanowi jeden z kluczowych elementów w podejmowaniu strategicznych decyzji i realizowana jest ona przez każdego pracownika naszej firmy.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

 

Jan Paweł II pisał, że „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Będąc wiernym tym słowom, od lat pomagamy zarówno instytucjom samorządowym, jak i tym pozarządowym. Na przestrzeni 25 lat funkcjonowania firmy wspieraliśmy m.in.: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Ośrodek Pomocy Wzajemnie Potrzebni – Monar-Markot w Ozorkowie, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Straż Miejską, Fundację „Krwinka”, Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej, czy Fundację „Pomóż i Ty”. Bierzemy udział w cyklicznej akcji świątecznej „Podziel się Wigilią” organizowanej przez poseł na Sejm RP – Małgorzatę Niemczyk.

 

Jesteśmy przekonani, że to młodzi ludzie są naszą przyszłością. Dlatego udzielamy wsparcia placówkom dydaktycznym z Łodzi i okolic, począwszy od przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, po zespoły szkół zawodowych i licea.

 

Na bazie własnego doświadczenia wiemy, że sukces rodzi się w trudach. Receptą na jego odniesienie jest upór, konsekwencja i szczypta talentu. Jednak nie zawsze to wystarczy. Zaplecze finansowe dla wielu młodych sportowców jest barierą nie do przeskoczenia. Pamiętamy również o nich. Naszymi podopiecznymi, których wspieramy są m.in. wielokrotni mistrzowie świata w tańcu nowoczesnych w formule hip-hop – zespół „Czarne stopy” z Łodzi. Pomagaliśmy również łódzkiemu aeroklubowi. Zaś z siatkarską drużyną kobiet „Organika Budowlani Łódź” zdobyliśmy Puchar Polski.