Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” sp. z o.o.  

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr 0000933810

Kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł opłacony w całości

ul. Zakładowa 3/7
95-030 Rzgów
Starowa Góra

Hurtownia

 

ul. Budy 4 (stoisko 48/49/50)
Łódź

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 4.00 – 11.00
tel. 605 071 671 | 601 348 278

Sekretariat

Mariola Rosińska
tel.: +48 (42) 230 22 01
e-mail: sekretariat@zpmgrot.pl

 

Prezes Zarządu

Józef Grot 
tel.: +48 (42) 230 22 01
e-mail: sekretariat@zpmgrot.pl

 

Członek  Zarządu

Dominik Grot 
e-mail: dominikgrot@zpmgrot.pl

 

Członek  Zarząd

Dawid Grot 
e-mail: dawid.grot@zpmgrot.pl

 

Główna Księgowa

Dorota Danielczenko
tel.: +48 (42) 230 22 11
email: ddanielczenko@zpmgrot.pl

 

Dyrektor ds. Produkcji

Piotr Zbrojewski
tel.: +48 (42) 230 22 33
e-mail: pzbrojewski@zpmgrot.pl

 

Dyrektor ds. Handlowych i Rozwoju Sieci

Iwona Szklarska
tel.: +48 607 090 770
tel.: +48 (42) 230 22 21
e-mail: iszklarska@zpmgrot.pl

 

Manager ds. Sklepów Franczyzowych

Sławomir Łucki
tel.: +48 603 774 807
e-mail: slucki@zpmgrot.pl

 

Dyrektor ds. Handlu i Rozwoju Sieci Hurtowej

Dariusz Wieczorek
tel.: (+48) 609 486 818
e-mail: dwieczorek@zpmgrot.pl

 

Dyrektor Działu Technicznego

Marcin Jarzębowski
tel.: +48 (42) 230 22 23
e-mail: mjarzebowski@zpmgrot.pl

 

Kierownik Działu Marketingu

Dorota Banaszkiewicz – Bartyzel
tel.: +48 (42) 230 22 20
e-mail: dbanaszkiewicz@zpmgrot.pl

 

Kierownik Biura Obsługi Klienta

Lidia Sitkiewicz 
tel.: +48 (42) 230 22 12
e-mail: lsitkiewicz@zpmgrot.pl

 

Dział Kontroli Jakości

tel.: +48 (42) 230 22 32 
e-mail: laboratorium@zpmgrot.pl

 

Kierownik ds. Obrotu Mięsem

Barbara Szatkowska 
tel.: +48 (42) 230 22 38
e-mail: handel.mieso@zpmgrot.pl

 

Kierownik ds. HR i Administracji

Aleksandra Cichoń
tel.: +48 601 360 753
e-mail: acichon@zpmgrot.pl