2004

2004

2004 – MODERNIZACJA ZAKŁADU

 

Niesłabnąca a właściwie stale zwyżkująca popularność produktów GROT, konsekwentny rozwój sieci sklepów firmowych w Łodzi i ekspansja na rynek warszawski sprawia, że podjęta została decyzja o rozbudowie działającego zakładu z jednoczesnym, pełnym dostosowaniem warunków technicznych, sanitarnych i technologicznych do wymogów weterynaryjnych Unii Europejskiej. Modernizacje zakończono w lipcu 2004 roku, powiększając zdolności produkcyjne mięsa i produkcji przetwórczej do 50 ton na dobę. Zatrudnienie w zakładzie znajduje 228 osób. Sieć sklepów firmowych wzrosła do 28, w których pracuje 86 osób.