ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące projektu/Operacji (kampanii reklamowej)

pt.: Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów (Bekon z beczki
Grotowskiej, Szynka z beczki Grotowskiej, Polędwica z beczki Grotowskiej, Szynka
krucha Grotowska, Wędzonka z beczki, Kabanosy wieprzowe Grotowskie, Kiełbasa
Grotowska z szynki, Krakowska sucha Grotowska, Kiełbasa myśliwska Grotowska,
Kiełbasa żywiecka Grotowska, Kaszanka cienka, Kaszanka Grotowska cienka grill,
Kaszanka Grotowska gruba, Salceson gospodarza, Parówki Grotowskie z szynki,
Karkówka Grotowska wieprzowa, Schab Grotowski wieprzowy, Szynka Grotowska
wieprzowa, Polędwica Grotowska wieprzowa, tuczniki) oraz upowszechnienie wiedzy
o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone
(system QAFP), w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i
promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.

 

 

 Informacja o zakończeniu postępowania – wyborze Wykonawcy

 

 Informacja o zmienia ogłoszenia nr 01/07/08/2023

 

Zapytanie ofertowe z dnia 7.08.2023r.