Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grot Sp. z.o.o
3/7 Zakładowa Street,
95-030 Rzgów/Starowa Góra, Poland
Tel.: +48 42 230 22 01
EU VAT PL 729 010 88 66

Secretary’s office

Mariola Rosińska
tel.: +48 (42) 230 22 01
fax: +48 (42) 230 22 02
e-mail: sekretariat@zpmgrot.pl

 

Owner

Józef Grot
tel.: +48 (42) 230 22 01
fax: +48 (42) 230 22 02
e-mail: sekretariat@zpmgrot.pl

 

Co-owner

Dominik Grot
e-mail: dominikgrot@zpmgrot.pl

 

Co-owner

Dawid Grot
e-mail: dawid.grot@zpmgrot.pl

 

Production Director

Piotr Zbrojewski
tel.: +48 (42) 230 22 33
e-mail: pzbrojewski@zpmgrot.pl

 

Director For Trade and Development of the wholesale network

Dariusz Wieczorek
tel.: (+48) 609 486 818
e-mail: dwieczorek@zpmgrot.pl

 

Director of the Technical Department

Marcin Jarzębowski
tel.: +48 (42) 230 22 23
e-mail: mjarzebowski@zpmgrot.pl

 

Franchise Store Manager 

Sławomir Łucki
tel.: +48 603 774 807
e-mail: slucki@zpmgrot.pl

 

Chief Accountant

Dorota Danielczenko
tel.: +48 (42) 230 22 11
email: ddanielczenko@zpmgrot.pl

 

Head of Customer Service

Lidia Sitkiewicz
tel.: +48 (42) 230 22 12
fax: +48 (42) 230 22 16
e-mail: lsitkiewicz@zpmgrot.pl

 

Quality Control Department

Emilia Woźniak
tel.: +48 (42) 230 22 32
e-mail: ewozniak@zpmgrot.pl

 

Meat Trade Manager

Barbara Szatkowska
tel.: +48 (42) 230 22 38
fax: +48 (42) 230 22 16
e-mail: handel.mieso@zpmgrot.pl

 

Marketing Department Manager

Dorota Banaszkiewicz – Bartyzel
tel.: +48 (42) 230 22 20
e-mail: dbanaszkiewicz@zpmgrot.pl

 

Personnel and Payroll Manager

Anna Ostrowska
tel.: +48 (42) 230 22 46
e-mail: kadry@zpmgrot.pl