ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu pt. Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów (Kaszanka Grotowska cienka grill, Kiełbasa Grotowska z szynki, Szynka z beczki Grotowskiej, Kiełbasa żywiecka Grotowska, Karkówka Grotowska wieprzowa, Kiełbasa krucha z Karkonoszy, Kiełbasa krakowska z Karkonoszy, Szynka pieczona z Karkonoszy, Kiełbasa pieczona z Karkonoszy) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone (System Gwarantowanej Jakości i Żywności QAFP) realizowanego w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe GROT –  kompleksowa realizacja kampanii reklamowej

dokumenty do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej kampanii reklamowej 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego